Een opleiding hoort je te verwarren, daarna volgt pas échte groei!

Een opleiding bij Inzicht kenmerkt zich door een combinatie van een sterke inhoud en een hoog niveau van diepgang en bewustwording. Deze combinatie maakt dat het geleerde niet alleen resultaat oplevert op de korte termijn, maar juíst ook op de lange termijn. Het kunnen reproduceren van de inhoud is eenvoudig, echter het kunnen toepassen ervan ten behoeve van een verandering op intrinsiek niveau is van een hele andere orde. Dit niveau is onze expertise.

Elke opleiding wordt gegeven door vakspecialisten met ervaring in het werkveld, voorzien van de nodige levenservaring, vakinhoudelijke competenties en geschoold in de Inzicht methodiek. Onze docenten doorlopen intern eerst een stevig opleidingstraject alvorens ze zelfstandig aan de slag gaan met het begeleiden van klanten.
Wij geloven in onze missie en visie en dat wat we doceren laten wij ook zelf zien in de praktijk, 'Practice what you preach'. Dit betekent dat wij zelfreflectie en bewust persoonlijke groei standaard op de agenda hebben staan.